Smart Manufacturing Solutions

dynamicsaxautomation

Smart Manufacturing Solutions อันชาญฉลาอด ที่จะส่งมอบนวัตกรรมการควบคุมระบบการผลิตและระบบอีอาร์พี เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเป็นการผสมผสาน เทคโนโลยี 3 แขนงเข้าด้วยกันได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบซอฟต์แวร์ และ เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เป็น Solution ที่จะตอบสนองความต้องการการควบคุมแบบจุดศูนย์การและควบคุมแบบเวลาจริง (Real time)

 

SureSuccess-AX-Automaion-Control

หลักการทำงานของ Solution นี้นั้น เราจะนำ “SURE LINK ” ต่อเข้ากับเครื่องจักรการผลิต หรือสายพานการผลิต เพื่อป้อนกลับข้อมูลการผลิตและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ของสายการผลิตเข้าไปที่ระบบ Dynamics AX (ERP) ผ่านระบบ Network TCP/IP (Fiber&LAN) ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบ ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ทั้งของดีและของเสีย รวมถึงข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่เป็นพารามิเตอร์สำหรับการผลิต เข้าไปที่ใบสั่งผลิตในระบบ Dynamics AX โดยที่คุณจะสามรถบริหารจัดการ ข้อมูลทั้งโรงงานทั้งสายการผลิตได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง 100% ชนิดที่เรียกว่า ต่อวินาทีเลยทีเดียว

 

System Automation ax
Automation ERP Solution diagram

 

 

20121106_CIIF_IRB+1520ID_508pxสำหรับ Smart Manufacturing Solutions นั้น สามารถทำงานได้ทั้งผลิตภัณฑ์ Dynamics AX และ ERP ตัวอื่น ๆได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสายการผลิตที่ไม่ต้องการเชื่อต่อกับระบบ ERP ก็ยังมี Monitoring and control Solution สำหรับ Smart Manufacturing Solutions ของ Sure Success Solution รองรับการใช้งานด้วย และสำหรับธุรกิจหรือการผลิตของลูกค้าที่มีความซับซ้อนหรือมีความต้องการมากกว่าที่ ERP Solution มาตราฐานจะรองรับได้ ทีมงานวิศวกรรม ของเราก็พร้อมที่พัฒนา SURE LINK เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เนื่องจาก SURE LINK ถูกพัฒนาขึ้นจาก CPU Controller แบบ ARM หรือ ที่ใช้ใน smart phone นั้นเองซึ่งทำงานแบบ 32 บิต และพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จึงสามารถตอบสนองการพัฒนาที่ซ้บซ้อน ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็น Hardware design ทำให้ SURE LINK มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ที่เชื่อถือได้

ที่สุดของการควบคุมเมื่อนำไปเชื่อต่อกับระบบ IP Camera

surewall

ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลจาก Smart manufacturing solutions

สนใจสินค้า Smart Manufacturing Solutionsกรุณาติดต่อฝ่ายขาย บริษัทชัวร์ ชัคเชค โซลูชั่น จำกัด

ติดต่อเราที่นี้

 

Sure Automation

 

Click Here