Dynamics AX Audit system

สำหรับการ implement ระบบ ERP สำหรับบริษัทต่าง ๆ นั้น โดยปรกติแล้วจะมีขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปลักษณะและขั้นตอนคล้าย ๆ กันดังนี้คือ ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบัน และ ดำเนินการออกแบบ solution สำหรับแต่ละบริษัทให้สอดคล้องกับโปรแกรม และเข้าสู่ขั้นตอนการ implemnt คือ มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม และเข้าสู่กระบวนการ Go-Live หรือใช้งานจริง ๆ นั้นเอง

implementation methodology

จากรูปนั้นจะแสดงให้เห็นภาพอย่างง่าย ๆ ว่าขั้นตอนการ implement นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งปรกติแล้ว ก็เป็นขั้นตอนการดำเนินการธรรมดา สำหรับการ implement ระบบ ERP สำหรับบริษัททั่ว ๆ ไปแต่เป็นที่น่าเสียดายคือ บริษัทที่ซื้อโปรแกรมและจ้าง Implement ระบบ ERP นั้น โดยมากจะทำการตรวจรับงาน เองโดยที่ไม่มีความรู้ในโปรแกรมที่ใช้งานอย่างเพียงพอ หรือไม่ก็ตรวจรับจาก หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือแยกกันตรวจรรับ ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นไม่มีความรู้ในระบบโปรแกรม ERP ที่ตนเองซื้อมาอย่างเพียงพอ ด้วยความไม่รู้โดยไม่ตั้งใจและความหละหลวม นี้เองทำให้ 95% ของโครงการ implement ระบบ ERP จะล้มเหลวในขั้นตอน GO-Live และยากเกินจะเยียวยาได้ทันทำให้กระทบกับหน้าที่การงานของผู้ดูแลโครงการ

 Audit checklist

ซึ่งในความเป็นจริงของการดำเนินการใด ๆ นั้นในทุก ๆ สินค้าและบริการนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยคือ การตรวจสอบคุณภาพ สำหรับขั้นตอนการผลิตเราก็เรียกว่า กระบวนการ QC (Qulity contorl) แต่ในส่วนของระบบบริหารจัดการนั้นเราจะเรียกในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพว่า Audit สำหรับระบบ ERP นั้นการ Audit นั้นมีดูเหมือนว่าจะความสำคัญมากกว่าการ implement เสียอีก เนื่องจากหากการ Implement ระบบ ERP นั้นหากไม่มีการ Audit หรือ การตรวจสอบคุณภาพ ก็ง่ายที่จะประสบกับความล้มเหลว

เราอยากให้ท่านถามตัวเองว่า

” คุณพร้อมที่จะพบและประเชิญหน้ากับความล้มเหลวหรือไม่? “

หากไม่พร้อมเราขอเสนอตัวเป็นหนึ่งในผู้ช่วยท่านตรวจสอบระบบ ERP และ การ Implement ระบบ ERP ชึงท่านจะมั่นใจกับการบริหารและดูแลโครงการ ERP ได้สำเร็จ จากบริการ Dynamics AX Audit System ของเรา เราสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

content

Sure Success Solution เป็นผู้ให้บริการ Audit ERP System สำหรับผลิตภัฑ์ Microsoft Dynamics AX ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทางด้าน Audit ERP System และเป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยที่พร้อมให้บริการ จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ

สนใจใช้บริการ

Your Name  : *
Your Phone  :  *
Your Email  :  *
Subject  :  *
Message Body  :  *
 

 

บทความนี้ไม่อนุญาติให้นำไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ วรรณกรรมของบริษัท Sure Success Solution

*support Microsoft Dynamics AX version AX3,AX4,AX2009,AX2012*

 

 

 

Dynamic AX คืออะไร หาคำตอบได้ที่นี้

Click Here