Dynamcis AX Training

ในการตัดสินใจเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ ด้าน ERP แบบ Software package แล้วล่ะก็สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่ายิ่งคือเรื่องของ การเตรียมความพร้อมของฐานความรู้ การปรับพื้นฐานของพนักงานที่จะต้องทำงาน ความเข้าใจในการใช้งานระบบของพนักงาน ซึ่งก็คือการฝึกอบรมนั้นเองซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องตระเตรียม ให้เพียบพร้อมสำหรับพนักงานทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่หัวหน้างานเท่านั้นที่มีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม และยังต้องมารับบทหนักที่จะต้องมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เกิดความชำนาญในการใช้งานระบบ ERP ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมาด้วยซ้ำ

ซึ่งอยากให้นึกถึงภาพของเกมส์ บอกต่อประโยคที่มีความยาวสัก 15 ถึง 30 คำ เช่น ” เรือลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางสายฝนทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญแขวน” บอกต่อ ๆ กันไปสัก 5 คน ก็จะพบความประโยคหรือข้อความที่ ถูกส่งจากคนแรก กับคนสุดท้ายนั้นไม่ตรงกัน นี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม นั้นมีความสำคัญเพียงใด และในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น การอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวหรือเล่มใดเล่มหนึ่ง แล้วบอกว่ารู้จริงทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความจริง เช่น 1+1 ไม่เท่ากับ 2 เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น  (1+1=2) หรือเท่ากับ (2-1=1) หรือเท่ากับ (1=2-1) หรืออาจเท่ากับ ((1)^1+(1)^1)=2^1) แต่ในเชิงเลขฐานสองแล้ว 1+1 จะเท่ากับ 10 (หนึ่ง ศูนย์) เป็นต้น นั้นก็แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมกับ ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 ที่จะได้มุมมองต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ  ดีกว่าการฝึกอบรมจากที่เดียว นั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่า อย่างมัวรีรอที่จะเข้ารับการฝึกอบรม Microsoft Dynamics AX กับ บริษัทชัวร์ ซัคเซค โซลูชั่น จำกัด

 

Click Here