Network Solution

เราให้บริการจัดหาและติดตั้งระบบ ตั้งแต่การเดินสายภายในและภายนอก ทั้งแบบ สายใยแก้ว(Fiber Optic) และ สายทองแดง (Copper) จัดหาและติดตั้ง SERVER และ Setup นโยบายการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบป้องกันไวรัส รับติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ได้แก่ Router, Switch ,Firewall,Access Point ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทั้งแบบเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ(WIRED) และ ไร้สาย (WIRELESS)เช่น HP,Cisco, LinkSys, Dlink, Zyxel

Network_Bigfoot_full

เรามีความใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วนของระบบเครือข่ายของคุณ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างครบถ้วน ให้มืออาชีพจัดการระบบเครือข่ายพื้นฐานของคุณเพื่อการใช้งานระบบ ERP Microsoft Dynamics AX อยางราบรื่นจะดีกว่า

 

 

ตัวอย่างเป็นการวางระบบเครือข่ายสำหรับ บริษัที่ใช้งาน ERP Microsoft Dynamics AX มีหลายสาขา และต้องการเชื่อต่อให้ทุกสาขาสามารถใช้งานระบบ ERP Microsoft Dynamics AX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างโซลูชั่นสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยและการเชื่อต่อระบบกล้องวงจรปิดเข้ากับระบบ ERP Microsoft Dynamics AX เพื่อใช้ในการควบคุมการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบรถเข้าออกเพื่อรับ-ส่งสินค้า เพื่อป้องกันการทุตจริต ได้อย่างแน่นอนและเชื่อถือได้

comms9.jpg1df57cab-f092-49ce-990e-caffac192c46Large

และยังสามารถเชื่อต่อระบบควบคุมการผลิตในโรงงานเข้ากับระบบ Automation ERP Solution ซึ่งจะเป็น solution ที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการตรวจสอบปัญหา แบบ real time หรือ play back จะได้ทั้งภาพและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ของเครื่องจักรในสายการผลิต อีกทั้งยังคงบันทึกข้อมูลทั้งภาพ และรายละเอียดค่าคอนดิชั่นที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาการเคลม และ วิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลังได้อย่างแน่นอน แม่นยำ และไม่มีผิดพลาด solution นี้จะสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งท่านจะได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า และเชื่อถือในคุณภาพสินค้าของท่าน

Server Room

Server Room

ให้บริการจัดการระบบตู้เซอร์เวอร์สำหรับ ห้องเซอร์เวอร์รูม

Ethernet Cable สำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพสูงสุด และดีที่สุดในโลก สำหรับงานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในการสื่อสาร

 ETHERNET RJ/E-DIAMOND (3.0M) Price: 70,000.00 บาท 

ETHERNET_RJ_E_DI_51121ad4b4d42Over the past several years there’s been a revolution in the way people store, distribute, and access digital media (in real time), including photos, movies, and, of course, music. No longer dependent on physical media, our media is often data that’s moved from multiple devices to multiple locations. For audio applications and protocols, audio over Ethernet offers the virtues of high-speed, low time delay (latency), significant distance capability (1000 feet without an active booster or repeater), and extremely low-jitter, bit-perfect communication. Who wouldn’t want all of these things?

SOLID 100% PERFECT-SURFACE SILVER CONDUCTORS (PSS): Perfect-Surface Technology applied to extreme-purity silver provides unprecedented clarity and dynamic contrast. Solid conductors prevent strand interaction, a major source of cable distortion. Extremely high-purity Perfect-Surface Silver minimizes distortion caused by the grain boundaries which exist within any metal conductor, nearly eliminating harshness and greatly increasing clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers.

SOLID HIGH-DENSITY POLYETHYLENE INSULATION: Any solid material adjacent to a conductor is actually part of an imperfect circuit. Wire insulation and circuit board materials all absorb energy (loss). Some of this energy is stored and then later released as distortion. Solid High-Density Polyethylene Insulation ensures critical signal-pair geometry while minimizing insulation-induced phase distortion.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check. CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION SYSTEM (NDS): 100% shield coverage is easy. Preventing captured RF Interference from modulating the equipment’s ground reference requires AQ’s Noise-Dissipation System. Metal and Carbon-Loaded synthetics prevent most RFI from reaching the equipment’s ground plane.

TERMINATIONS: Precision-made low-loss ultra-wide bandwidth connectors with 100% shield coverage and strain relief.

HIGH-SPEED DATA CAPACITY: The Cat 7 cable standard has been created to allow 10- Gigabit Ethernet over 100 m of copper cabling.

DIRECTIONALITY: All audio cables are directional. The correct direction is determined by listening to every batch of metal conductors used in every AudioQuest audio cable. Arrows are clearly marked on the connectors to ensure superior sound quality. For best results have the arrow pointing in the direction of the flow of music. For example, NAS to Router, Router to Network Player.

 

 ETHERNET RJ/E-DIAMOND (1.5M) Price: 40,000.00 บาท 

ETHERNET_RJ_E_DI_51121a8536d19 Over the past several years there’s been a revolution in the way people store, distribute, and access digital media (in real time), including photos, movies, and, of course, music. No longer dependent on physical media, our media is often data that’s moved from multiple devices to multiple locations. For audio applications and protocols, audio over Ethernet offers the virtues of high-speed, low time delay (latency), significant distance capability (1000 feet without an active booster or repeater), and extremely low-jitter, bit-perfect communication. Who wouldn’t want all of these things? SOLID 100% PERFECT-SURFACE SILVER CONDUCTORS (PSS): Perfect-Surface Technology applied to extreme-purity silver provides unprecedented clarity and dynamic contrast. Solid conductors prevent strand interaction, a major source of cable distortion. Extremely high-purity Perfect-Surface Silver minimizes distortion caused by the grain boundaries which exist within any metal conductor, nearly eliminating harshness and greatly increasing clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers.

SOLID HIGH-DENSITY POLYETHYLENE INSULATION: Any solid material adjacent to a conductor is actually part of an imperfect circuit. Wire insulation and circuit board materials all absorb energy (loss). Some of this energy is stored and then later released as distortion. Solid High-Density Polyethylene Insulation ensures critical signal-pair geometry while minimizing insulation-induced phase distortion.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check. CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION SYSTEM (NDS): 100% shield coverage is easy. Preventing captured RF Interference from modulating the equipment’s ground reference requires AQ’s Noise-Dissipation System. Metal and Carbon-Loaded synthetics prevent most RFI from reaching the equipment’s ground plane.

TERMINATIONS: Precision-made low-loss ultra-wide bandwidth connectors with 100% shield coverage and strain relief.

HIGH-SPEED DATA CAPACITY: The Cat 7 cable standard has been created to allow 10- Gigabit Ethernet over 100 m of copper cabling.

DIRECTIONALITY: All audio cables are directional. The correct direction is determined by listening to every batch of metal conductors used in every AudioQuest audio cable. Arrows are clearly marked on the connectors to ensure superior sound quality. For best results have the arrow pointing in the direction of the flow of music. For example, NAS to Router, Router to Network Player.

 

ETHERNET RJ/E-CINNAMON (0.75M) Price: 2,700.00 บาท

ETHERNET_RJ_E_CI_52ab30b3e3698 Over the past several years there’s been a revolution in the way people store, distribute, and access digital media (in real time), including photos, movies, and, of course, music. No longer dependent on physical media, our media is often data that’s moved from multiple devices to multiple locations. For audio applications and protocols, audio over Ethernet offers the virtues of high-speed, low time delay (latency), significant distance capability (1000 feet without an active booster or repeater), and extremely low-jitter, bit-perfect communication. Who wouldn’t want all of these things?

SOLID 1.25% SILVER CONDUCTORS: Solid conductors eliminate strand-interaction distortion and reduce jitter. Solid silver-plated conductors are excellent for very high-frequency applications, like Ethernet audio. These signals, being such a high frequency, travel almost exclusively on the surface of the conductor. As the surface is made of high-purity silver, the performance is very close to that of a solid silver cable, but priced much closer to solid copper cable. This is an incredibly cost effective way of manufacturing very high-quality Ethernet cables.

SOLID HIGH-DENSITY POLYETHYLENE INSULATION: Any solid material adjacent to a conductor is actually part of an imperfect circuit. Wire insulation and circuit board materials all absorb energy (loss). Some of this energy is stored and then later released as distortion. Solid High-Density Polyethylene Insulation ensures critical signal-pair geometry while minimizing insulation-induced phase distortion.

TERMINATIONS: Gold-plated nickel connectors with 100% shield coverage.

HIGH-SPEED DATA CAPACITY: The Cat 7 cable standard has been created to allow 10- Gigabit Ethernet over 100 m of copper cabling.

DIRECTIONALITY: All audio cables are directional. The correct direction is determined by listening to every batch of metal conductors used in every AudioQuest audio cable. Arrows are clearly marked on the connectors to ensure superior sound quality. For best results have the arrow pointing in the direction of the flow of music. For example, NAS to Router, Router to Network Player.

 

Product FW

JNP-SRX100H2 SRX100H2 SRX services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and cord included.
JNP-SVC-ND-SRX100 SVC-ND-SRX100 Juniper Care NextDay Support for SRX100
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNP-SRX100H2 SRX100H2 SRX services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and cord included.
JNP-SRX1XX-SMB4-CS SRX1XX-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SVC-ND-SRX100 SVC-ND-SRX100 Juniper Care NextDay Support for SRX100
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNP-SRX100H2 SRX100H2 SRX services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and cord included.
JNP-SRX1XX-SMB4CS3 SRX1XX-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SV3-ND-SRX100 SV3-ND-SRX100 Juniper Care NextDay Support for SRX100
Firewall  + Jcare 1 Year
JNP-SRX110H2-VA SRX110H2-VA SRX services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM / 2GB CF and 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS. External power supply and cord included.
JNP-SVC-ND-SRX110 SVC-ND-SRX110 Juniper Care Next Day Support for SRX110
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNP-SRX110H2-VA SRX110H2-VA SRX services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM / 2GB CF and 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS. External power supply and cord included.
JNP-SRX1XX-SMB4-CS SRX1XX-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SVC-ND-SRX110 SVC-ND-SRX110 Juniper Care Next Day Support for SRX110
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNP-SRX110H2-VA SRX110H2-VA SRX services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM / 2GB CF and 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS. External power supply and cord included.
JNP-SRX1XX-SMB4CS3 SRX1XX-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SV3-ND-SRX110 SV3-ND-SRX110 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Support for SRX110
Firewall  + Jcare 1 Year
JNP-SRX210HE2 SRX210HE2 SRX services gateway 210 with 2xGE + 6xFE ports, 1xmini-PIM slot, 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and power cord included.
JNP-SVC-ND-SRX210 SVC-ND-SRX210 Juniper Care NextDay Support for SRX210
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNP-SRX210HE2 SRX210HE2 SRX services gateway 210 with 2xGE + 6xFE ports, 1xmini-PIM slot, 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and power cord included.
JNP-SRX210-SMB4-CS SRX210-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 210
JNP-SVC-ND-SRX210 SVC-ND-SRX210 Juniper Care NextDay Support for SRX210
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNP-SRX210HE2 SRX210HE2 SRX services gateway 210 with 2xGE + 6xFE ports, 1xmini-PIM slot, 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and power cord included.
JNP-SRX210-SMB4CS3 SRX210-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 210
JNP-SV3-ND-SRX210 SV3-ND-SRX210 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Support for SRX210
Firewall  + Jcare 1 Year
JNP-SRX220H2 SRX220H2 SRX services gateway 220 with 8 x GE ports, 2xmini-PIM slots, 2GB DRAM and 2GB CF. External power supply and cord included.
JNP-SVC-ND-SRX220 SVC-ND-SRX220 Juniper Care NextDay Support for SRX220
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNP-SRX220H2 SRX220H2 SRX services gateway 220 with 8 x GE ports, 2xmini-PIM slots, 2GB DRAM and 2GB CF. External power supply and cord included.
JNP-SRX220-SMB4-CS SRX220-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 220
JNP-SVC-ND-SRX220 SVC-ND-SRX220 Juniper Care NextDay Support for SRX220
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNP-SRX220H2 SRX220H2 SRX services gateway 220 with 8 x GE ports, 2xmini-PIM slots, 2GB DRAM and 2GB CF. External power supply and cord included.
JNP-SRX220-SMB4CS3 SRX220-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 220
JNP-SV3-ND-SRX220 SV3-ND-SRX220 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Support for SRX220
Firewall  + Jcare 1 Year
JNP-SRX240H2 SRX240H2 SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-PIM slots, 2 GB DRAM and 2 GB FLASH.  Integrated power supply with power cord.  19″ Rack mount 1 Set with UTM Bundle incl.
JNP-SVC-ND-SRX240 SVC-ND-SRX240 Juniper Care NextDay Support for SRX240
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNP-SRX240H2 SRX240H2 SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-PIM slots, 2 GB DRAM and 2 GB FLASH.  Integrated power supply with power cord.  19″ Rack mount 1 Set with UTM Bundle incl.
JNP-SRX240-SMB4-CS SRX240-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 240
JNP-SVC-ND-SRX240 SVC-ND-SRX240 Juniper Care NextDay Support for SRX240
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNP-SRX240H2 SRX240H2 SRX services gateway 240 with 16 x GE ports, 4xmini-PIM slots, 2 GB DRAM and 2 GB FLASH.  Integrated power supply with power cord.  19″ Rack mount 1 Set with UTM Bundle incl.
JNP-SRX240-SMB4CS3 SRX240-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 240
JNP-SV3-ND-SRX240 SV3-ND-SRX240 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Support for SRX240
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNP-SRX550-645AP SRX550-645AP SRX550 Platform, 2RU Height, 6 GPIM Slots, 2 MPIM Slots, 6 10/100/1000Base-T Ports, 4 GE SFP Ports,  dual PS Slots, fans. Ships with 1 645Watt AC Power Supply with POE power, power cord, rack mount kit,
JNP-SRX-GP-16GE SRX-GP-16GE Ethernet Switch 16-port 10/100/1000Base-T XPIM.  Takes 2 slots.  Spare
JNPSRX600PWR645ACP SRX600-PWR-645AC-POE SPARE: 645W AC-source Power Supply Unit for SRX550/SRX650.  Provides 397W System Power @ 12V and 247W POE Power @ 50VDC. – Works with 90-250VAC input. Excludes Power Cord .
JNP-CBL-JX-PWR-US CBL-JX-PWR-US Power Cable, REGION: US. – Spare – Type B, NEMA 5-15 (North American 15A/125V grounded)
JNP-SRX550-SMB4-CS SRX550-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 550
JNP-SVC-ND-SRX550 SVC-ND-SRX550 Juniper Care Next Day Support for SRX550
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNP-SRX550-645AP SRX550-645AP SRX550 Platform, 2RU Height, 6 GPIM Slots, 2 MPIM Slots, 6 10/100/1000Base-T Ports, 4 GE SFP Ports,  dual PS Slots, fans. Ships with 1 645Watt AC Power Supply with POE power, power cord, rack mount kit,
JNP-SRX550-SMB4CS3 SRX550-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 550
JNP-SV3-ND-SRX550 SV3-ND-SRX550 Juniper Care 3YR Prepaid Next Day Support for SRX550
Firewall  + UTM + Jcare 1 Year
JNPSRX650BASESRE66 SRX650-BASE-SRE6-645AP SRX650 System (2 RU Height) with SRE 6, 645W AC POE PSU. Includes  4 onboard 10/100/1000Base-T ports, 2GB DRAM, 2GB CF, 247W POE power, Fan Tray with Fans and Power Cord. Includes Front+Mid-Mount Rackmount Kit, Console Cable, Getting Std & Hw Safety Guide
JNP-SRX-GP-24GE SRX-GP-24GE Ethernet Switch 24-port 10/100/1000Base-T XPIM. Includes 4 SFP slots. Supports 24 ports GigE.  Takes 4 slots.  Spare
JNPSRX600PWR645ACP SRX600-PWR-645AC-POE SPARE: 645W AC-source Power Supply Unit for SRX550/SRX650.  Provides 397W System Power @ 12V and 247W POE Power @ 50VDC. – Works with 90-250VAC input. Excludes Power Cord .
JNP-CBL-JX-PWR-US CBL-JX-PWR-US Power Cable, REGION: US. – Spare – Type B, NEMA 5-15 (North American 15A/125V grounded)
JNP-SRX650-SMB4-CS SRX650-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 650
JNP-SVC-ND-SRX650 SVC-ND-SRX650 Juniper Care NextDay Support for SRX650
Firewall  + UTM + Jcare 3 Year
JNPSRX650BASESRE66 SRX650-BASE-SRE6-645AP SRX650 System (2 RU Height) with SRE 6, 645W AC POE PSU. Includes  4 onboard 10/100/1000Base-T ports, 2GB DRAM, 2GB CF, 247W POE power, Fan Tray with Fans and Power Cord. Includes Front+Mid-Mount Rackmount Kit, Console Cable, Getting Std & Hw Safety Guide
JNP-SRX650-SMB4CS3 SRX650-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 650
JNP-SV3-ND-SRX650 SV3-ND-SRX650 Juniper Care 3YR Prepaid NextDay Support for SRX650
Module
JNP-SRX-GP-16GE SRX-GP-16GE Ethernet Switch 16-port 10/100/1000Base-T XPIM.  Takes 2 slots.  Spare
JNP-SRX-GP-16GE-POE SRX-GP-16GE-POE POE Ethernet Switch 16-port 10/100/1000Base-T XPIM. Supports up to 16 ports POE.  Takes 2 slots. Spare
JNP-SRX-GP-1DS3-E3 SRX-GP-1DS3-E3 1-port clear channel DS3/E3 GPIM for SRX. Single GPIM slot.
JNP-SRX-GP-24GE SRX-GP-24GE Ethernet Switch 24-port 10/100/1000Base-T XPIM. Includes 4 SFP slots. Supports 24 ports GigE.  Takes 4 slots.  Spare
JNP-SRX-GP-24GE-POE SRX-GP-24GE-POE POE Ethernet Switch 24-port 10/100/1000Base-T XPIM. Includes 4 SFP slots. Supports up to 24 ports POE. Takes 4 slots.  Spare
JNP-SRX-GP-2XE-SFPP-TX SRX-GP-2XE-SFPP-TX 2-port 10GbE SFP+ / 10G Base-T Copper XPIM for SRX Platforms
JNP-SRX-GP-8SERIAL SRX-GP-8SERIAL Eight Port Synchronous Serial GPIM for SRX550 and SRX650
JNP-SRX-GP-8SFP SRX-GP-8SFP 8 Port GE  Fiber / Copper XPIM for SRX550, 650. Please order SFPs
JNP-SRX-GP-DUAL-T1-E1 SRX-GP-DUAL-T1-E1 Dual T1/E1, 2-ports with integrated CSU/DSU – GPIM for SRX650.  Single GPIM Slot.  Spare
JNP-SRX-GP-QUAD-T1-E1 SRX-GP-QUAD-T1-E1 Quad T1/E1, 4-ports with integrated CSU/DSU – GPIM PIM for SRX650.  Single GPIM Slot.  Spare
JNP-SRX-MP-1ADSL2-B SRX-MP-1ADSL2-B 1-Port ADSL2+ Mini-PIM supporting ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex B
JNP-SRX-MP-1SERIAL SRX-MP-1SERIAL 1-Port Sync Serial Mini-PIM for SRX
JNP-SRX-MP-1SFP-GE SRX-MP-1SFP-GE 1-Port SFP GE Mini-PIM for SRX with GE backplane support
JNP-SRX-MP-1T1E1 SRX-MP-1T1E1 1-Port T1/E1 Mini-PIM for SRX
JNP-SRX-MP-1VDSL2-A SRX-MP-1VDSL2-A 1-Port VDSL2/ADSL2 over POTS (RJ11) Mini-PIM. Includes VDSL region NA, Europe support; and ADSL2 Annex-A.
JNP-SRX-MP-8GSHDSL SRX-MP-8GSHDSL 8-wire (4-pair) G.SHDSL Mini-PIM for SRX
Accessories
JNP-SRX100-DESK-STAND SRX100-DESK-STAND SRX100 desk stand. Holds one unit.
JNP-SRX100-RMK SRX100-RMK SRX100 19″ Rack Mount Kit – Holds two units
JNP-SRX100-WALL-KIT SRX100-WALL-KIT SRX100 wall mount kit. Holds one unit.
JNP-SRX100-PWR-30W-US SRX100-PWR-30W-US Spare SRX100 Switching Power Supply with US Power Cable, 30W (non-POE)
JNP-SRX110-DESK-STAND SRX110-DESK-STAND SRX110 desktop stand. Holds one unit.
JNP-SRX110-RMK SRX110-RMK SRX110 Rack Mount Kit. Holds one unit.
JNP-SRX110-WALL-KIT SRX110-WALL-KIT SRx110 wall mount kit, holds one unit.
JNP-SRX210-DESK-STAND SRX210-DESK-STAND SRX210 desk top stand. Holds one unit.
JNP-SRX210-RMK SRX210-RMK SRX210 Rack mount kit for 19″ rack. Holds one unit.
JNP-SRX210-WALL-KIT SRX210-WALL-KIT SRX210 wall mount kit. Holds one unit.
JNP-SRX210-PWR-60W-US SRX210-PWR-60W-US Spare SRX210/SRX110 Switching Power Supply with US Power Cable, 60W (non-POE)
JNP-SRX210-PWR2-150W-US SRX210-PWR2-150W-US Spare SRX210H-POE Switching Power Supply with US Power Cable, 150W, POE Plus, 54V support
JNP-SRX220-PWR-200W-US SRX220-PWR-200W-US Spare SRX220 Switching Power Supply with US Power Cable, 200W (POE)
JNP-SRX220-PWR-60W-US SRX220-PWR-60W-US Spare SRX220 Switching Power Supply with US Power Cable, 60W (non-POE)
JNP-SRX220-RMK SRX220-RMK SRX220 Rack mount kit for 19″ rack. Holds one unit.
JNP-SRX220-WALL-KIT SRX220-WALL-KIT SRX220 wall mount kit. Holds one unit.
JNP-SRX240-RMK SRX240-RMK SRX240 Rack mount kit for 19″ rack. Holds one unit.
JNP-SRX600-2GB-CF SRX600-2GB-CF 2GB Compact Flash module for SRX650 SRE – Spare.
JNP-SRX600-2GBDRAM-D SRX600-2GBDRAM-D 2GB DRAM DIMM module for SRX650 SRE. Spare.
JNP-SRX600-PWR-645AC-POE SRX600-PWR-645AC-POE SPARE: 645W AC-source Power Supply Unit for SRX550/SRX650.  Provides 397W System Power @ 12V and 247W POE Power @ 50VDC. – Works with 90-250VAC input. Excludes Power Cord .
JNP-SRX650-RMK-01 SRX650-RMK-01 SPARE: Rackmount Kit – Spare – Front or Mid Mount Ears for SRX550/SRX650.
Cable Serial
JNP-SRX-CBL-EIA449-DCE-2 SRX-CBL-EIA449-DCE-2 2 Port  EIA449 Cable (DCE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-EIA530A-DCE-2 SRX-CBL-EIA530A-DCE-2 2 Port  EIA530A Cable (DCE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-EIA530A-DTE-2 SRX-CBL-EIA530A-DTE-2 2 Port  EIA530A Cable (DTE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-EIA530-DCE-2 SRX-CBL-EIA530-DCE-2 2 Port  EIA530 Cable (DCE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-EIA530-DTE-2 SRX-CBL-EIA530-DTE-2 2 Port  EIA530 Cable (DTE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-RJ45-2RJ11 SRX-CBL-RJ45-2RJ11 RJ45 to two RJ11 adapter cable, for G.SHDSL 4-pair MPIM
JNP-SRX-CBL-RJ45-4RJ11 SRX-CBL-RJ45-4RJ11 RJ45 to four RJ11 adapter cable, for G.SHDSL 4-pair MPIM
JNP-SRX-CBL-RS232-DCE-2 SRX-CBL-RS232-DCE-2 2 Port RS232 Cable (DCE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-RS232-DTE-2 SRX-CBL-RS232-DTE-2 2 Port RS232 Cable (DTE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-V35-DCE-2 SRX-CBL-V35-DCE-2 2 Port  V.35 Cable (DCE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-V35-DTE-2 SRX-CBL-V35-DTE-2 2 Port  V.35 Cable (DTE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-X21-DCE-2 SRX-CBL-X21-DCE-2 2 Port  X.21 Cable (DCE) for Octal Serial GPIM
JNP-SRX-CBL-X21-DTE-2 SRX-CBL-X21-DTE-2 2 Port  X.21 Cable (DTE) for Octal Serial GPIM
Dynamic VPN
JNP-SRX100-MEM-LIC-UPG SRX100-MEM-LIC-UPG SRX100 Memory Software License – Upgrades SRX100B model from 512MB RAM to 1GB RAM
JNP-SRX-BGP-ADV-LTU SRX-BGP-ADV-LTU Advanced BGP License for SRX 650 only
JNP-SRX-RAC-100-LTU SRX-RAC-100-LTU Dynamic VPN Service: 100 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-10-LTU SRX-RAC-10-LTU Dynamic VPN Service: 10 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-150-LTU SRX-RAC-150-LTU Dynamic VPN Service: 150 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-250-LTU SRX-RAC-250-LTU Dynamic VPN Service: 250 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-25-LTU SRX-RAC-25-LTU Dynamic VPN Service: 25 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-500-LTU SRX-RAC-500-LTU Dynamic VPN Service: 500 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-50-LTU SRX-RAC-50-LTU Dynamic VPN Service: 50 simultaneous users
JNP-SRX-RAC-5-LTU SRX-RAC-5-LTU Dynamic VPN Service: 5 simultaneous users
SFP Module
JNP-SRX-SFP-10GE-DAC-1M SRX-SFP-10GE-DAC-1M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 1m
JNP-SRX-SFP-10GE-DAC-3M SRX-SFP-10GE-DAC-3M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 3m
JNP-SRX-SFP-10GE-ER SRX-SFP-10GE-ER Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet ER Optics, 1550nm for 40km transmission
JNP-SRX-SFP-10GE-LR SRX-SFP-10GE-LR Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet LR Optics, 1310nm for 10km transmission
JNP-SRX-SFP-10GE-LRM SRX-SFP-10GE-LRM Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet LRM Optics, 1310nm for 220m transmission
JNP-SRX-SFP-10GE-SR SRX-SFP-10GE-SR Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet SR Optics, 850nm for up to 300m transmission
JNP-SRX-SFP-1GE-LH SRX-SFP-1GE-LH Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module
JNP-SRX-SFP-1GE-LH-ET SRX-SFP-1GE-LH-ET Extended Temperature Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module
JNP-SRX-SFP-1GE-LX SRX-SFP-1GE-LX Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module
JNP-SRX-SFP-1GE-LX-ET SRX-SFP-1GE-LX-ET Extended Temperature Small Form Factor Pluggable 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module
JNP-SRX-SFP-1GE-SX SRX-SFP-1GE-SX Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module
JNP-SRX-SFP-1GE-SX-ET SRX-SFP-1GE-SX-ET Extended Temperature Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module
JNP-SRX-SFP-1GE-T SRX-SFP-1GE-T Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable)
JNP-SRX-SFP-1GE-T-ET SRX-SFP-1GE-T-ET Extended Temperature Small Form Factor Pluggable 1000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable)
JNP-SRX-SFPP-10G-SR-ET SRX-SFPP-10G-SR-ET 10GE SR SFP+ Transceiver, 200m, ET 0-85
JNP-SRX-XFP-10GE-ER SRX-XFP-10GE-ER 10GE 40km single-mode pluggable interface
JNP-SRX-XFP-10GE-ER-ET SRX-XFP-10GE-ER-ET Extended Temperature 10GE 40km single-mode pluggable interface
JNP-SRX-XFP-10GE-LR SRX-XFP-10GE-LR 10GE XFP pluggable transceiver; singlemode 1310nm 10km reach
JNP-SRX-XFP-10GE-LR-ET SRX-XFP-10GE-LR-ET Extended Temperature 10GE XFP pluggable transceiver; singlemode 1310nm 10km reach
JNP-SRX-XFP-10GE-SR SRX-XFP-10GE-SR 10GE short reach multi-mode pluggable interface
JNP-SRX-XFP-10GE-SR-ET SRX-XFP-10GE-SR-ET Extended Temperature 10GE short reach multi-mode pluggable interface
JNP-SRX-SFP-FE-FX SRX-SFP-FE-FX SFP 100BASE-FX Optical Transceiver, LC connector
Power Cable
JNP-CBL-JX-PWR-US CBL-JX-PWR-US Power Cable, REGION: US. – Spare – Type B, NEMA 5-15 (North American 15A/125V grounded)
JNP-CBL-PWR-C19S-151-US15 CBL-PWR-C19S-151-US15 Power Cord, AC, Japan/US, NEMA 5-15 to C19 at 70-80mm, 15A/125V, 2.5m, Straight
Access Point with License
JNP-AX411-W AX411-W Dual Radio, 802.11abgn Access Point for World Wide. Refer to marketing material regarding which countries are supported under this SKU. Power supply not included.
JNP-AX411-SPARE-PWR-US AX411-SPARE-PWR-US AX411 Spare PS & PWR Cord, US
JNP-AX411-MNT AX411-MNT Wall/Ceiling Mount Bracket for AX411
JNP-AX411-MNT2 AX411-MNT2 Ceiling (t-bar) mounting bracket for AX411
JNP-AX411-2 AX411-2 License support for management of 2 additional AX411 access points in a L2 Cluster. Refer to documentation regarding the maximum number of AX411 acess points each SRX can support
Subscriptions
JNP-SRX1XX-SMB4-CS SRX1XX-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SRX1XX-SMB4-CS-3 SRX1XX-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SRX1XX-SMB4-CS-5 SRX1XX-SMB4-CS-5 Five year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX100 and SRX110
JNP-SRX210-SMB4-CS SRX210-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 210
JNP-SRX210-SMB4-CS-3 SRX210-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 210
JNP-SRX210-SMB4-CS-5 SRX210-SMB4-CS-5 Five year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 210
JNP-SRX220-SMB4-CS SRX220-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 220
JNP-SRX220-SMB4-CS-3 SRX220-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 220
JNP-SRX220-SMB4-CS-5 SRX220-SMB4-CS-5 Five year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 220
JNP-SRX240-SMB4-CS SRX240-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 240
JNP-SRX240-SMB4-CS-3 SRX240-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 240
JNP-SRX240-SMB4-CS-5 SRX240-SMB4-CS-5 Five year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 240
JNP-SRX550-SMB4-CS SRX550-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 550
JNP-SRX550-SMB4-CS-3 SRX550-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 550
JNP-SRX550-SMB4-CS-5 SRX550-SMB4-CS-5 Five year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 550
JNP-SRX650-SMB4-CS SRX650-SMB4-CS One year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 650
JNP-SRX650-SMB4-CS-3 SRX650-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 650
JNP-SRX650-SMB4-CS-5 SRX650-SMB4-CS-5 Five year security subscription for Enterprise – includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 650
Service SameDay SRX650
JNP-SVC-SD-SRX650 SVC-SD-SRX650 Juniper Care SameDay Support for SRX650
Service SameDay SRX550
JNP-SVC-SD-SRX550 SVC-SD-SRX550 Juniper Care Same Day Support for SRX550
Service SameDay SRX240
JNP-SVC-SD-SRX240 SVC-SD-SRX240 Juniper Care SameDay Support for SRX240
Service SameDay SRX220
JNP-SVC-SD-SRX220 SVC-SD-SRX220 Juniper Care SameDay Support for SRX220
Service SameDay SRX210
JNP-SVC-SD-SRX210 SVC-SD-SRX210 Juniper Care SameDay Support for SRX210
Service SameDay SRX110
JNP-SVC-SD-SRX110 SVC-SD-SRX110 Juniper Care Same Day Support for SRX110
Service SameDay SRX100
JNP-SVC-SD-SRX100 SVC-SD-SRX100 Juniper Care SameDay Support for SRX100

Product FWH

FTN-FG-500D-BDL Bundle – 10 x GE RJ45 ports, 8 x GE SFP slots, FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 120GB onboard SDD storage
FTN-FG-600C-BDL Bundle – 16 x GE RJ45 ports, 4 x Shared Media pairs (Including 4 x GE RJ45 ports, 4 x SFP slots), 2 x GE RJ45 with Bypass Protection, FortiASIC NP4 and CP8 hardware accelerated, 60GB SSD onboard storage
FTN-FG-800C-BDL Bundle – 2 x 10GE SFP+ slots, 12 x GE RJ45 ports, 8 x Shared Media pairs (including 8 x GE RJ45, 8 x GE SFP slots), 4 x GE RJ45 with Bypass Protection, FortiASIC NP4 and CP8 hardware accelerated, 60G SSD onboard storage
FTN-FG-1000C-BDL Bundle- 2 x 10GE SFP+ slots, 12 x GE RJ45 ports, 8 x Shared Media pairs (including 8 x GE RJ45, 8 x GE SFP slots), 4 x GE RJ45 with Bypass Protection, FortiASIC NP4 and CP8 hardware accelerated, 120G SSD onboard storage, dual power supplies
FTN-FG-1000D-BDL Bundle – 2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP Slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45 Management ports, FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 1 x 120GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
FTN-FG-1200D-BDL Bundle – 4 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 ports, 2 x management/HA ports), FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 120GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
FTN-FG-1500D-BDL Bundle – 8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 x FortiASIC-accelerated ports, 2 x management/HA ports), FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 240GB SSD onboard storage
FTN-FG-3200D-BDL Bundle – 48 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 960GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies
FTN-FG-3240C-BDL Bundle – 12 x 10 GE SFP+ slots, 16 x SFP slots, 2 x GE RJ45 ports, FortiASIC NP4 and CP8 hardware accelerated, 64GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies
FTN-FG-3600C-BDL Bundle – 12 x 10GE SFP+ Slots, 16 x SFP slots, 2 x GE RJ45 ports, FortiASIC NP4 and CP8 hardware accelerated, 128GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies
FTN-FG-3700D-BDL Bundle – 4 x 40GE QSFP+ slots , 28 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 960 GB onboard storage, and dual AC power supplies
FTN-FG-5001B-BDL Bundle – Security blade with 8 x 10GE SFP+ slots, 2x GE RJ45 management port, FortiASIC NP4 and CP7 hardware accelerated, 64GB SSD onboard storage
FTN-FG-5001C-BDL Bundle – Security blade with 2 x 10GE SFP+ slots, 2x GE RJ45 management port, FortiASIC NP4 and CP8 hardware accelerated, 128GB SSD onboard storage
FTN-FG-5001D-BDL Bundle – Security blade with 2 x 10GE SFP+ slots, 2x GE RJ45 management port, FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 128GB SSD onboard storage

 

SW L2-L3

HPQ-JD374A HP 5500-24G-SFP EI Switch (16 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 8 dual-personality ports + 2 port expansion module slots)
HPQ-JD375A HP 5500-48G EI Switch (44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports + 2 port expansion module slots)
HPQ-JD377A HP 5500-24G EI Switch (20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports + 2 port expansion module slots)
HPQ-JG240A HP 5500-48G-PoE+ EI Switch w/2 Intf Slts (44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 POE+ ports + 4 dual-personality ports + 2 port expansion module slots)
HPQ-JG241A HP 5500-24G-PoE+ EI Switch w/2 Intf Slts (20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 POE+ ports + 4 dual-personality ports + 2 port expansion module slots)

 

 

LSS-WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux
4-Ethernet Ports 10/100
1-WAN Port สำหรับต่อ Internet Modem
สามารถ upgrade firmware third party ได้
LSS-WRT1900AC-AP Ultra Smart Wi-Fi Router AC1900
Speed 1,300 Mbps ที่ 5GHz และ Speed 600 Mbps ที่ 2.4 GHz
Support Wireless a,b,g,n and Draft-ac
1 x Gigabit WAN PORT , 4 x Gigabit LAN PORTS , 1 x USB3.0 PORT , 1 x eSATA/USB2.0 PORT
1.2GHz dual-core ARM-based processor , 128MB Flash , 256MB DDR3 RAM
2.4GHz and 5GHz simultaneous dual-band (ส่งสัญญาณได้2คลื่นความถี่พร้อมกัน)
4 เสาภายใน + 4 เสาภายนอก (เสาภายนอกถอดเปลี่ยนได้)
Wireless-N Router E Serie
LSS-E900-IP
Wireless-N Router
Speed 300 Mbps ; 4 ports 10/100
LSS-E1200-AP
Wireless-N Router
Speed 300 Mbps ; 4 ports 10/100
สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
LSS-E1700-AP
Linksys Dual-Band N300 Router with Gigabit
Speed 300 Mbps ; 4 ports 10/100/1000  , สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถส่งสัญญาณได้พร้อมกันที่ 2.4GHz และ 5 GHz
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
ถอดเปลี่ยนเสาได้
LSS-E2500-AP
Advanced Dual Band Wireless N Router
Speed 300 Mbps ; 4 ports 10/100
สามารถส่งสัญญาณได้พร้อมกันที่ 2.4GHz และ 5 GHz
Support IPv6
สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
LSS-E8350-AP AC2400 Dual-Band Gigabit WiFi Router
Speed 600(2.4GHz) + 1733(5GHz)
4 x Gigabit Ethernet, 1 x USB 3.0, 1 x eSATA/USB 2.0 Combo
สามารถถอดเสาเปลี่ยนได้
Support IPv6
สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
LSS-WUSB6300-AS Dual Band AC1200 USB3.0 Adapter
LSS-EA2700-AP Dual Band N600 Router with Gigabit
Technology MIMO ; 4 ports 10/100/1000
สามารถส่งสัญญาณได้พร้อมกันที่ 2.4GHz และ 5 GHz
สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
LSS-EA2750-AP N600 Smart Wi-Fi Router with Gigabit Ethernet
LSS-EA6350-AP AC1200DualBand SmartWi-FiGigabitRouter
4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0
สามารถส่งสัญญาณได้พร้อมกันที่ 2.4GHz ที่ speed 300 Mbps และ 5 GHz ที่ speed 867 Mbps
สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
LSS-EA6900-AP Linksys Advanced Multimedia AC900 Smart Wifi router 1300Mbps+867Mbps  , 1 USB 3.0
4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0
สามารถส่งสัญญาณได้พร้อมกันที่ 2.4GHz ที่ speed 600 Mbps และ 5 GHz ที่ speed 1300 Mbps
สามารถทำ Wi-fi hot spot ได้
สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน Internet และ Block Web ได้ (Bolck web แต่ละเครื่องแยกกันได้)
3 เสาภายนอกถอดเปลี่ยนได้
LSS-EA8500-AH AC2600 Smart Wi-Fi Router with Gigabit Ethernet
Wireless-N Products
LSS-WAP300N-AP Linksys Wireless-N Access Point
Wireless-N Speed 300 Mbps
รองรับการสื่อสารข้อมูลที่ความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz
1 port 10/100
สามารถเปลี่ยนเสาได้
รองรับโหมด AP,AP Client , Bridge , Repeater
LS-RE2000-AP LINKSYS WIRELESS-N RANGE EXTENDER
Speed 300 Mbps
Universal Wireless-N Repeater (ใช้ได้กับทุกแบรนด์)
1 port 10/100
ขายแค่หมด
LSS-RE3000W-AP LINKSYS WIRELESS-N RANGE EXTENDER
Speed 300 Mbps
Universal Wireless-N Repeater (ใช้ได้กับทุกแบรนด์)
1 port 10/100
LSS-RE4000W-AP LNIKSYS DUAL-BAND WIRELESS-N RANGE EXTEN
Dual Band 300 + 300
รองรับการสื่อสารข้อมูลที่ความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz
2 port 10/100
Universal Wireless-N Repeater (ใช้ได้กับทุกแบรนด์)
LSS-RE6500HG-AP
LINKSYS 2×2 11AC RANGE EXTENDER WITH HIGH GAIN ANTENNA + 1 Port Audio out
Dual Band 300(2.4GHz) + 867(5GHz)
4 port 10/100/1000 + 1 port Audio
Universal Wireless-N Repeater (ใช้ได้กับทุกแบรนด์)
รองรับการสื่อสารข้อมูลที่ความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz
Modems and Gateway Products
LSS-X1000-AP N300 Wireless N Router with ADSL2+ Modem
Speed 300 Mbps
3- Ethernet port 10/100 Mbps
1 ADSL2+ port สำหรับต่อสายโทรศัพท์ (ADSL Modem Build-in)
1 Cable / Internet พอร์ตสำหรับ Cable Modem หรือ iPSTAR
LSS-X3500-AP Dual band Wireless-N ADSL2+ Modem Router  300Mbps + 450Mbps
Speed 300+450 Mbps
4- Ethernet port 10/100/1000 Mbps
1 ADSL2+ port สำหรับต่อสายโทรศัพท์ (ADSL Modem Build-in)
1 Cable / Internet พอร์ตสำหรับ Cable Modem หรือ iPSTAR
1 USB พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ USB Flash Drive หรือ External HD
Gigabit Un-Managed Switch  & Gigibit PoE Un-Managed Switch 100 Series
LSS-LGS105-AP Unmanaged Switches 5-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2005 , SG100-05
Switch 5 port 10/100/1000
เคสเป็นโลหะ
Desktop Switch
LSS-LGS108-AP Unmanaged Switches 8-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2008 , SG100-08
Switch 8 port 10/100/1000
เคสเป็นโลหะ
Desktop Switch
LSS-LGS116-AP Unmanaged Switches 16-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2016 , SG100-16
Switch 16 port 10/100/1000
เคสเป็นโลหะ
Desktop Switch
LSS-LGS124-AP Unmanaged Switches 24-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2024 , SG100-24
Switch 24 port 10/100/1000
เคสเป็นโลหะ สามารถใส่ Rack ได้
LSS-LGS108P-AP Unmanaged Switches PoE 8-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2008P , SG100-08P
Switch 8 port 10/100/1000
PoE 4 port จ่ายไฟรวม 50W
Desktop Switch
LSS-LGS116P-AP Unmanaged Switches PoE 16-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2016P , SG100-16P
Switch 16 port 10/100/1000
PoE 8 port จ่ายไฟรวม 80W
Desktop Switch
LSS-LGS124P-AP Unmanaged Switches PoE 24-port Gigabit
เทียบ Cisco รุ่น SD2024P , SG100-24P
Switch 24 port 10/100/1000
PoE 12 port จ่ายไฟรวม 120W
เคสเป็นโลหะ สามารถใส่ Rack ได้
Gigabit Managed Switch  & Gigibit PoE Managed Switch 300 Series
LSS-LGS308-AP Smart Switch 8-port
เทียบ Cisco รุ่น SLM2008T , SG200-08
Switch 8 port 10/100/1000
Desktop Switch
LSS-LGS318-AP Smart Switch 16-port + 2 combo
เทียบ Cisco รุ่น SLM2016T , SG200-16
Switch 16 port 10/100/1000 + 2 Combo
Rack Switch
LSS-LGS326-AP
Smart Switch 24-port + 2 Combo
เทียบ Cisco รุ่น SLM2024T , SG200-24
Switch 24 port 10/100/1000 + 2 Combo
Rack Switch
LSS-LGS308P-AP Smart Switch PoE 8-port
เทียบ Cisco รุ่น SLM2008PT , SG200-08P
Switch 8 port 10/100/1000
Desktop Switch
รองรับ PoE ทั้ง 8 port จ่ายไฟรวม 72W (Cisco จ่ายได้ 32W)
LSS-LGS318P-AP Smart Switch PoE 16-port + 2 combo
Switch 16 port 10/100/1000 + 2 Combo
Rack Switch
รองรับ PoE ทั้ง 16 port จ่ายไฟรวม 125W
LSS-LGS326P-AP Smart Switch PoE 24-port + 2 combo
เทียบ Cisco รุ่น SLM2024PT , SG200-24P
Switch 24 port 10/100/1000 + 2 Combo
Rack Switch
รองรับ PoE ทั้ง 24 port จ่ายไฟรวม 192W (Cisco จ่ายได้ 100W)
Gigabit Managed Switch  & Gigibit PoE Managed Switch 500 Series
LSS-LGS528-AP Manage Switch 24-port + 4 combo
26 port 10/100/1000 + 2 combo
Rack Switch
รองรับ Static Route
LSS-LGS552-AP Manage Switch 48-port + 2 combo + 2 SFP 10G
48 port 10/100/1000 + 2 combo + 2 SFP 10G
Rack Switch
รองรับ Static Route
LSS-LGS528P-AP Manage Switch PoE 24-port + 4 combo
26 port 10/100/1000 + 2 combo
Rack Switch
รองรับ Static Route
รองรับ PoE  port 1-24 port จ่ายไฟรวม 192W
LSS-LGS552P-AP Manage Switch PoE 48-port + 4 combo + 2 SFP 10G
48 port 10/100/1000 + 2 combo + 2 SFP 10G
Rack Switch
รองรับ Static Route
รองรับ PoE  port 1-48 port จ่ายไฟรวม 375W
Gigabit VPN Router & Gigabit VPN Load Balance Router
LSS-LRT214-AP Wired Single WAN+ 1 DMZ, VPN Router, 4-Port Gigabit
Gigabit VPN Router , 4 Port 10/100/1000 + 1 Port 10/100/1000
รองรับการเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Site-to-Site ได้ 50 Tunnels
SSL VPN 5 Tunnel
LSS-LRT224-AP Wired Dual WAN VPN Router, 4-Port Gigabit
เหมือน RV042 แต่อัพ port เป็น Gigabit และเพิ่ม 5 SSL VPN
Gigabit VPN Router , 4 Port 10/100/1000 + 2 Port 10/100/1000 (Load Balance)
รองรับการเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Site-to-Site ได้ 50 Tunnels
SSL VPN 5 Tunnel
Gigabit Power Injetor
LSS-LACPI30-AP POE INJECTOR, GIGABIT, HIGH POWER
Wireless-N Access Point with PoE
LSS-LAPN300-AP Wireless-N300 Access Point with PoE (2.4GHz)
เทียบ Cisco รุ่น WAP121
Speed 300 Mbps
Support PoE
LSS-LAPN600-AP Wireless-N600 Dual Band Access Point with PoE (2.4GHz+5GHz)
เทียบ Cisco รุ่น WAP321
Speed 300 Mbps
Support PoE
Support Dual Band (2.4 + 5 GHz)
LSS-LAPAC1200-AP Dual BandAC1200 2×2 PoE Access Point
LSS-LAPAC1750-AP Dual Band AC 1750 3×3 PoE Access Point
LSS-LAPAC1750FP-AP Dual Band AC 1750 3×3 PoE Access Point Pro
SFP Fiber Transciver
LSS-LACGSX 1000Base-SX SFP Transceiver
LSS-LACGLX 1000Base-LX SFP Transceiver
LSS-LACXGSR 10GBase-SR SFP+ Transceiver
LSS-LACXGLR 10GBase-LR SFP+ Transceiver

 

Click Here