วันหยุด

อังคาร 1 ม.ค. 62 วันขึ้นปีใหม่
อังคาร 19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
จันทร์ 8 เม.ย. 62 วันหยุดชดเชยวันจักรี
จันทร์ 15 เม.ย. 62 วันสงกรานต์
อังคาร 16 เม.ย. 62 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
พุธ 1 พ.ค. 62 วันแรงงานแห่งชาติ
จันทร์ 6 พ.ค. 62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จันทร์ 20 พ.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
จันทร์ 3 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อังคาร 16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
จันทร์ 29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
จันทร์ 12 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จันทร์ 14 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
พุธ 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
พฤหัสบดี 5 ธ.ค. 62 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
อังคาร 10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ
อังคาร 31 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี

 

Click Here