วันหยุด

วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 สำนักงานใหญ่ ระยอง

รายละเอียดของวันหยุด
1 มกราคม 2559
วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม 2559
วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
10 มกราคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
16 มกราคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
17 มกราคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
23 มกราคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
24 มกราคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
30 มกราคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
31 มกราคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
7 กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
8 กุมภาพันธ์ 2559
วันตรุษจีน
13 กุมภาพันธ์ 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
14 กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
20 กุมภาพันธ์ 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
21 กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
22 กุมภาพันธ์ 2559
วันมาฆบูชา
27 กุมภาพันธ์ 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
28 กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
6 มีนาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
12 มีนาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
13 มีนาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
19 มีนาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
20 มีนาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
26 มีนาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
27 มีนาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
3 เมษายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
9 เมษายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
10 เมษายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
13 เมษายน 2559
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2559
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2559
วันสงกรานต์
16 เมษายน 2559
วันสงกรานต์
17 เมษายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
23 เมษายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
24 เมษายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
30 เมษายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
1 พฤษภาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
2 พฤษภาคม 2559
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2559
วันฉัตรมงคล
8 พฤษภาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
14 พฤษภาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
15 พฤษภาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
20 พฤษภาคม 2559
วันวิสาขบูชา
21 พฤษภาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
22 พฤษภาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
28 พฤษภาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
29 พฤษภาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
5 มิถุนายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
11 มิถุนายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
12 มิถุนายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
18 มิถุนายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
19 มิถุนายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
25 มิถุนายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
26 มิถุนายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
3 กรกฏาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
9 กรกฏาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
10 กรกฏาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
16 กรกฏาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
17 กรกฏาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
19 กรกฏาคม 2559
วันอาสาฬหบูชา
23 กรกฏาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
24 กรกฏาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
30 กรกฏาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
31 กรกฏาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
7 สิงหาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
12 สิงหาคม 2559
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
13 สิงหาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
14 สิงหาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
20 สิงหาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
21 สิงหาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
27 สิงหาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
28 สิงหาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
4 กันยายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
10 กันยายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
11 กันยายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
17 กันยายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
18 กันยายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
24 กันยายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
25 กันยายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
2 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
8 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
9 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
15 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
16 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
22 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
23 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
24 ตุลาคม 2559
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
29 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
30 ตุลาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
6 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
12 พฤศจิกายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
13 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
19 พฤศจิกายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
20 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
26 พฤศจิกายน 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
27 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
3 ธันวาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
4 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
5 ธันวาคม 2559
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
17 ธันวาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
18 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
24 ธันวาคม 2559
วันเสาร์ (วันหยุดบริษัท)
25 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)
31 ธันวาคม 2559
วันสิ้นปี

 

Click Here