ระบบ SVMS (SURE Visitor management system)

ระบบ SVMS  (SURE Visitor management system)

ระบบ SVMS เป็นระบบ ที่พัฒนาขึ้นมาต่อยอดให้กับ Dynamics AX 2012 ซึ่งระบบ SURE Visitor management system นั้นจะช่วยบริหารจัดการ การเข้าออกของผู้ติดต่อกับบริษัท และควบคุมผู้เยี่ยมชม คนส่งสินค้า ลูกค้า หรือลูกค้า VIP ก็สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึงมีระบบคำสั่งพิเศษที่ผูกคำสั่งไว้กับ Purchase order หรือ เจ้าหน้าที่ในบริษัท รวมถึงยังสามารถใช้งานระบบเข้าออกแบบเชื่อมต่อกล้องวีดีโอ (IPCAM,WEBCAM) เพื่อบันทึกภาพบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทางราชการต่าง ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วนอีกด้วย

visitor-monitor-software

เรายังคงมีแผนพัฒนาโปรแกรมให้พิเศษสุด ๆ ด้วยการพัฒนาระบบ OCR จากภาพบัตรประชาชน หรือนามบัตร เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการบันทึกข้อมูลจากบัตร เป็นตัวอักษรเพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเมื่อเกิดเหตุ หรือต้องการทราบข้อมูล และ พัฒนาระบบเชื่อต่อกับ Facebook , Google, What app, LINE เพื่อส่งข้อความสั้นไปแจ้งยังผู้ที่ต้องการติดต่อให้อย่างอัตโนมัติ อีกด้วย

Visitor Card status

Visitor Card status

Visitor card status นั้นนอกจากแสดงรายละเอียดว่าบัตรใบใดถูกใช้ไปแล้วหรือยังว่างอยู่ ระบบยังสามารถเชื่อต่อกับระบบ RFID ตามประตูหรือส่วนต่าง ๆ ของบริษัทหากมีการวางระบบไว้ เราก็สามารถทราบได้ว่าผู้มาติดต่อ นั้นอยู่ในโซนใด และแสดงรายละเอียดการเข้าพื้นที่ต่าง ๆ ตามเวลาได้ อีกทั้งเรายังพัฒนาระบบเพื่ออนาคต ให้สามารถควบคุม โซนเข้าและออก สำหรับผู้ติดต่อให้สามารถเข้าพื้นที่ ที่มีการอนุญาติได้เท่านััน

 

อุปกรณ์แลกบัตรรุ่นล่าสุด

อุปกรณ์แลกบัตรรุ่นล่าสุด

ระบบบริหารจัดการบุคคลภายนอก และแลกบัตร เข้า-ออก

บอกลาความผิดพลาดการบันทึกข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อธุระ หมดยุคการจดบันทึกที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้
หยุดภาระจุกจิกต้องโอนถ่ายข้อมูลที่ยุ่งยาก ทลายข้อจำกัดมากมายของเครื่องแบบจุดเดียว ลืมปัญหาจุกจิกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพ ให้เราดูแลท่านสิค่ะ
สนใจโปรแกรม สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

VisitorManagement

 

 • รองรับการใช้งาน บริษัท โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน คลังสินค้า และอื่น ๆ เมือเปลี่ยนโหมดให้เหมาะสมกับสถานที่
 • รองรับการใช้งานแบบ ผู้มาติดต่อท่านเดียว หลายท่าน ลูกค้าวีไอพี ศึกษาดูงาน หมู่คณะ มีสิ่งของเข้าออก ส่งสินค้า และอื่น ๆ
 • บันทึกข้อมูล ชื่อบริษัท ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรใบขับขี่ ที่อยู่ตามบัตร
 • บันทึกข้อมูล ทะเบียนรถ ประเภทรถ ยีห้อรถ จังหวัดจดทะเบียนรถ แผนกที่ติดต่อ บุคคลที่ต้องการติดต่อ เรื่องที่ต้องการติดต่อ
 • บันทึกภาพบัตรประชาชน ผ่านกล้อง IPCAM/WEBCAM เพื่อบันทึกภาพบัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทางไว้เป็นหลักฐาน
 • บันทึกภาพใบหน้าผู้มาติดต่อ ผ่านกล้อง IPCAM/WEBCAM ภาพหน้าหรือสิ่งของที่ต้องการนำเข้าไว้เป็นหลักฐาน
 • บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้สูงสุด 5 พันล้านรายการ คำนวณที่ 500 ตัวอักษรต่อรายการ
 • รองรับการอ่านบัตรแสดงตัวผู้มาติดต่อแบบคลื่นความถี่ 125KHz/13.56 MHz มาตรฐาน ISO14443A /ISO14443B /ISO15693
 • รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบสมาร์การ์ด ได้ข้อมูลครบถ้วนจากบัตรประชาชน โดยไม่ต้องพิมพ์เอง
 • รองรับการอ่านบัตรแสดงตัวผู้มาติดต่อแบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่มีการพิมพ์จากบัตรกระดาษหรือพลาสติก
 • ระบบแนะนำตัวอักษรด้วยระบบรู้จำอัจฉริยะ เมื่อใช้กับการป้อนชื่อ และนามสกุล พิมพ์ไม่เป็นก็ป้อนชื่อได้
 • แป้นพิมพ์เสมือน แสดงข้อมูลด้วยระบบอัจฉริยะ โดยการแนะนำชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ช่วยการป้อนข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก
 • ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 20 ทางเข้า-ออก ทำให้เข้า-ออกทางไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องยึดบัตรไว้
 • พิมพ์รายละเอียด ข้อควรปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย รวมถึงแจ้งเตือนฝ่ายความปลอดภัยเมื่อมีกรณีเฝ้าระวัง
 • รายงานรายละเอียด สรุป ประจำวัน สำหรับนำส่งฝ่ายบุคคล ฝ่ายอาคาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
visitor-flow-normal1

ภาพแสดงกระบวนการแลกบัตรเข้า แบบมาตราฐานทั่วไป

visitor-flow-normal2

ภาพแสดงการะบวนการแลกบัตรเข้า แบบมาศึกษาดูงานหรือแบบหมู่คณะ

visitor-flow-vip

ภาพแสดงกระบวนการแลกบัตรเข้า แบบผู้ติดต่อสำคัญ (VIP)

 

visitor-support-hardware

รองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ

Download ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการ แลกบัตรเข้า-ออก  Visitor management system – Thai

 

 

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ
ภาคกลาง

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย)

365 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : +662-552-5015

บริษัท เค-เทค โทคโนโลยี จำกัด

72/348 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : 0-2487-4145

บริษัท แฟนแทสติกซอฟท์ จำกัด

เลขที่ 5 ซอยชักพระ8 ถนนชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์:02-4289551

บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด

5/306 หมู่ที่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-349-1900

บริษัท ลอตซายน์ จำกัด

128/84 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้อง A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 02-1293-905-6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัทหลังคาเหล็ก ที.เอส.สตีล จำกัด

23/2 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ : 036-381035

ภาคตะวันออก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคอมเซอร์วิส

307/39 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 (ตรงข้ามแขวงการทาง)

โทรศัพท์ : 038-807-821, 038-807-188

ภาคใต้

สนใจสมัครตัวแทนจำหน่าย คลิ๊กที่นี้

 

visitor-line-add

Click Here