ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร SURE VMS

ระบบแลกบัตร SURE VMS

ถ้าพูดถึงเรื่องระบบแลกบัตรนั้น ในปัจจุบันด้วยสถานะการณ์โลก การเก็บข้อมูลการเข้า ออก ด้วยกระดาษนั้นไม่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันเสียแล้ว และเป็นระบบที่เสียต้นทุน ค่าใช้จ่าย ที่ไม่คุ้มค่า คุ้มราคาเอาเสียเลย กับการเสียเงิน เสียเวลา การจดบันทึก การเข้า ออก ที่ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ อีกทั้งยังเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ต้องเก็บกระดาษ ไร้ค่านี้ไว้อีก 10 ปี ซึ่งหากต้องการดูข้อมูลย้อนหลังกันจริง ๆ ก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้จริง

วันนี้ระบบแลกบัตร เข้า ออก จึงได้เป็นมาตราฐานของการบันทึกข้อมูลเพื่อแทนที่ระบบแลกบัตร แบบเดิม ๆ ที่ใช้การเขียนด้วยมือเสียแล้วแต่ระบบแลกบัตร ระบบไหนล่ะที่จะตอบโจย์ทที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ ระบบแลกบัตรที่ดีต้องมีอะไรบ้าง ขอแนะนำย่อ ๆ ดังนี้

 

ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

 

  • ต้องอ่านข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันหมดอายุบัตร จากบัตรประชาชนสมาร์การ์ด และบันทึกไว้ในระบบแลกบัตรได้

  • ต้องอ่านข้อมูล ภาพจากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด และบันทึกไว้ในระบบแลกบัตรได้

  • ต้องอ่านข้อมูล ชื่อ นามสกุล รัหสประจำตัวประชาขน จากบัตร ใบอนุญาติขับขี่ และบันทึกไว้ในระบบแลกบัตรได้

  • ต้องสามารถถ่ายภาพบัตรต่างด้าว บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และบันทึกไว้ในระบบแลกบัตรได้

  • ต้องถ่ายภาพใบหน้าผู้ติดต่อ เป็นภาพปัจจุบัน ด้วยกล้อง และบันทึกไว้ในระบบแลกบัตรได้

  • ต้องพิมพ์ใบผ่าน จากข้อมูลผู้มาติดต่อที่ระบบแลกบัตรได้ทำการอ่านข้อมูลไว้

  • ต้องลดการทำงาน การพิมพ์ ต่าง ๆ ด้วยการทำงานของระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

ระบบแลกบัตร

 

Click Here